MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit besloten in de ambitie van Immune-IT om erkend en herkend te worden als een onderneming die waarde toevoegt aan deze maatschappij.

mvo1Immune-IT heeft altijd het streven, bewust dan wel onbewust, om in alles wat zij onderneemt waarde toe te voegen aan zowel People, Planet als Profit. Om dit te realiseren heeft Immune-IT het streven om op een actieve en transparante manier verantwoording af te leggen en daarover met haar stakeholders een open dialoog te voeren.

De uitgangspunten van Immune-IT in het kader van MVO zijn:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied;
  • MVO is verankerd in alle lagen van de onderneming. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties;
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd, veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.