Test improvement

Test proces verbetering
In een wereld waarin we steeds afhankelijker worden van ICT, wordt steeds meer gevraagd van de kwaliteit van de verschillende software oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toenemende belang van goed beveiligde en continue beschikbare systemen, systemen waarbij het van uiterst belang is dat de software functioneel goed werkt.

Testen is daardoor ook steeds belangrijker geworden en daarmee is ook het belang van de kwaliteit van het testtraject vergroot. Binnen de ICT is “testen” een veelgebruikt begrip. Testen is echter een relatief jonge discipline binnen een ook al jong vakgebied. De volwassenheid van testtrajecten verschilt daarom per organisatie en soms zelfs binnen organisaties per project.

Vanuit verschillende behoeften kan de wens ontstaan om het een onderzoek te doen naar de kwaliteit van het testtraject:

 • Het lopende testtraject wil niet van de grond komen en verbetering is (snel) gewenst;
 • Na iedere software release treden ernstige verstoringen op;
 • Er is behoefte om een audit op de kwaliteit van processen  uit te voeren;
 • Er is twijfel over de efficiency van het testtraject.

Mogelijkheden voor test proces- of projectverbetering
Voor iedere behoefte is het mogelijk om een verbeteringsonderzoek uit te voeren: voor lopende trajecten die op korte termijn verbetering behoeven en/of trajecten die structureel naar een hoger volwassenheidniveau getild en verankerd moeten worden.

Om dit te bereiken zijn verschillende methodieken beschikbaar, zoals o.a. TPI (Test Proces Improvement) Next, TMMI (Test Maturity Model), TPS (Test Proces Scoreboard), V2M2. Immune-IT heeft geen voorkeur voor een bepaalde methodiek. Voor iedere klant wordt op basis van de specifieke situatie gekozen welke methodiek het meest geschikt is.

Voordelen voor u als klant
Het verbeteren van het testproces kan voor u als klant verschillende voordelen opleveren:

 • Beheersbaar maken van uw testtraject;
 • Inzicht in de kwaliteit van uw testtraject;
 • Ontwikkelen van een heldere visie op het testproces binnen uw organisatie;
 • Oplossen van knelpunten binnen een lopend testtraject;
 • Vergroten van de voorspelbaarheid van het testtraject door standaardisatie van de testaanpak;
 • Vergroten van de efficiency van testtrajecten.

Immune-IT stelt testproces verbetering niet als doel maar als middel om u te helpen met het oplossen van knelpunten in uw testtraject. Geen theoretische beschouwingen, maar praktisch toepasbare verbetervoorstellen, met realistische doelen, gebaseerd op uw wensen.

Immune-IT kan het volgende voor u betekenen:

 • Het uitvoeren van assessments om de huidige volwassenheid van uw testproces te bepalen;
 • Het samen met uw medewerkers voorbereiden en uitvoeren van verbetertrajecten;
 • Het uitvoeren van een quick scan in een lopend testtraject om een oplossing te geven specifieke knelpunten;
 • Ad-interim testmanagement in een vastgelopen testtraject;
 • Het opzetten en implementeren van een testmethodiek en/of -afdeling op basis van de methode die het beste bij uw organisatie en doelstelling past;
 • Het opleiden en begeleiden van uw medewerkers op het gebied van verschillende methoden en technieken;
 • Onze medewerkers hebben kennis van de genoemde methodieken en zullen in afstemming met de klant de meest geschikte methode kiezen.