Software testing

Wat is Software testing en de rol van testprofessionals
Testen is essentieel voor succesvolle software ontwikkel- en beheer activiteiten. Testen is een vak apart dat wordt uitgevoerd door toegewijde professionals. Immune-IT is in al haar haarvaten een test-bedrijf. Hieronder leest u hoe wij tegen het testvak aankijken en wat Immune-IT onderscheidend maakt.

Een wijdverspreid misverstand over software testen is, dat testen gaat om vinden van fouten in software. Dat is uiteraard wel een resultaat van de activiteit testen, maar niet het doel op zich. Met testen wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van een product of dienst. Een tester of test team levert de informatie op basis waarvan de opdrachtgever of product owner zijn belangrijke beslissingen kan nemen, bijvoorbeeld over het al dan niet implementeren, het uitvoeren van fixes of het beoordelen van productie storingen. Testen gebeurt in de regel op een gestructureerde en transparante wijze waarbij duidelijk gemaakt kan worden welke risico’s afgedekt zijn, aan welke requirements  wordt voldaan en welke risico’s gelopen worden bij het implementeren van software.

Wat zijn trends in Software Testing  / historisch perspectiefsoftwaretesting0 
Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw is software testen in Nederland op de kaart gezet met het uitbrengen van de TMap test approach. Voorheen werd testen gezien als activiteit die prima door ontwikkelaars zelf kon worden uitgevoerd. Met de introductie van TMap werd testen neergezet als specifiek vak, uitgeoefend door test professionals. De gefaseerde aanpak van TMap paste perfect op projecten en organisaties die een dedicated test team inzetten en ontwikkelden via SDM. Waar dit voorheen kon worden gezien als Waterval-methode, heeft het invoeren de activiteit testen het V-model doen ontstaan. Bij elke ontwikkelactiviteit hoort voortaan ook een verificatie activiteit.

Deze aanpak heeft als voordeel dat er formele activiteiten worden gepland voor het verifiëren van tussen-producten in de software ontwikkeling. Doordat testers vroeg betrokken zijn in het proces (vanaf het reviewen van requirements), zijn testers snel up-to-speed in het project en kunnen fouten vroegtijdig worden gedetecteerd, zelfs nog voordat er daadwerkelijk dynamisch wordt getest.

Nadelen zijn er ook. Zo wordt er veel tijd verbruikt in het specificeren en voorbereiden van testen op basis van documentatie die later in het proces nogal eens gewijzigd kan worden. Dit vereist dan weer re-work en nog meer benodigde resources.

De laatste jaren zien wij steeds meer een kentering naar iteratief of incrementeel ontwikkelen via methoden als DSDM of Scrum. Dit vereist een andere fasering van de testactiviteiten. Er kan nog steeds gebruik gemaakt worden van de formele en informele testtechnieken, echter de fasering en aansturing van het testen verschilt met het V-model.
softwaretesting12
Time-to-market
Immune-IT stelt zich in haar missie ten doel om klanten te helpen met het bereiken van hun doelstellingen. Vaak is time-to-market een bepalende factor in het welslagen van een project. Test professionals van Immune-IT zijn kritisch ten aanzien van de kwaliteit van het geteste product, systeem of dienst, maar werken te allen tijde oplossingsgericht binnen de context van de klant.

Aansluiting bij experts in het binnen- en buitenland
Software-ontwikkeling en testen staat niet stil. De blik van Immune-IT beperkt zich niet tot Nederland. Wij hebben aansluiting gezocht bij vertegenwoordigers van de Context Driven School of Software Testing. Deze beweging richt zich op het wereldwijd uitdragen van context driven testing. Immune-IT heeft in samenwerking met Cem Kaner en Michael Bolton de afgelopen jaren meerdere workshops en presentaties mogelijk gemaakt waarbij professionals uit Nederland zich konden verrijken met de kennis van deze experts uit Noord Amerika. Ook binnen Nederland is Immune-IT actief betrokken bij diverse initiatieven. Zo is Immune-IT sponsor bij conferenties van de branchevereniging Testnet en hebben al meerdere professionals van Immune-IT artikelen gepubliceerd en presentaties gegeven op congressen.

Raakvlakken met andere diensten
Hoewel Software testen de kernactiviteit is binnen Immune-IT, beperkt  onze dienstverlening zich niet daartoe. U kunt Immune-IT ook inschakelen voor Testautomatisering, Opleidingen op testgebied en Werving en selectie.

Wat maakt Immune-IT uniek op het gebied van software testing
Immune-IT is een testbedrijf pur sang en heeft een divers bestand aan testprofessionals. Elke professional heeft zijn of haar eigen skills en ervaring. Maar wat onze mensen gemeen hebben, is de mentaliteit om een stap harder te lopen voor een klant, om datgene te bieden wat in de context van de klant nodig is. Niet “op de rem trappen”, maar pro-actief en pragmatisch te werk gaan. De professionals worden vanuit Immune-IT begeleid, ondersteund en gecoacht. Wanneer u het software testen aan Immune-IT over laat, dan kunt u rekenen op de kennis en kunde van het hele bedrijf.