Tester aan het woord: Marco de Vink

| Testmanager in de retail: “time to market” en met de voeten in de klei

Bij Immune-IT staat de klanttevredenheid centraal. Sales en fieldmanagement kijken heel goed of de testmanager goed bij de opdracht en bij de organisatie past. “De juiste man (M/V) op de juiste plaats” en de vraag “wie overziet de opgave waar de klant voor staat?”, is leidend. Mijn ervaring is dat klanten het fijn vinden als je goed kijkt naar waar hun business over gaat. Voor mijn testwerk binnen de retail, waar time to market heel belangrijk is, sta ik dan ook met mijn voeten in de klei.

Omdat de concurrentiedruk binnen de retail hoog is, is het niet zo vreemd dat bedrijven continu bezig zijn met geld verdienen om het marktaandeel en de winstmarge maximaal te houden. Organisaties zijn vaak heel erg operations-driven – waardoor er een grote verantwoordelijkheid ligt bij IT om het tijdig updaten van de IT infrastructuur in de gaten te houden. Wanneer het bijhouden van databases  te lang wordt uitgesteld, kan het voor komen dat het totale systeem fragiel wordt. Je loopt dan het risico op productverstoringen of dat leveranciers van databases en applicaties geen service meer kunnen of willen bieden wanneer processen vastlopen. Wat je wil zien te voorkomen – zeker in de retail, waar een storing in de keten, veel geld en stress kost - is dat je niemand meer in huis hebt die weet hoe een achterliggend systeem werkt. Vastlopende bedrijfsprocessen zijn killing in de retail, omdat de business 24/7 doorloopt en storingen soms letterlijk per minuut geld kosten. Men heeft bovendien direct te maken met consumenten waardoor eventuele imagoschade een serieus probleem is.

In de retail, waarin er altijd weer nieuwe databases en data bijkomen, blijf je als IT-afdeling altijd in beweging. Het is je verantwoordelijkheid  als testprofessional om te kijken of binnen bestaande databases en infrastructuur alle meer en minder cruciale systemen nog wel aansluiten op elkaar. Ben je, zoals ik, tester in de retail, dan is het heel belangrijk om met je voeten in de retail-klei te staan. Je moet doorzien welke processen bedrijfskritisch zijn, zoals de synchronisatie van verkoop- en bevoorradingsdata, of de kassablokkades die moeten werken wanneer er iets mis blijkt te zijn met een bepaald product.  Alleen door een goed overzicht te hebben over de business, kun je als tester risico-profielen maken die je op zo'n manier kunt communiceren en intern onderbouwen dat iedere business owner, een goed gevoel geeft bij de uiteindelijke release.

Wanneer je als  testprofessional merkt dat er binnen het bedrijf zelf minder dedicated testers rondlopen dan je gewend bent, dan betekent dat maar één ding: dat je als tester meer moet doen in de voorbereiding van een bepaalde release – en met name in het beslissen wat je wel en niet gaat testen. De rol die ik graag vervul bij de klant is een organisatie “testvolwassen” maken. Soms betekent dit ook dat je begint bij nul en bezig bent om informatie te verzamelen over oudere testgevallen die vaak versnipperd is geraakt over verschillende leveranciers. Deze testgevallen centraal toegankelijk te maken in een cloud, voor testers, ontwikkelaars en business bespaart op de middellange termijn veel uitzoekwerk.

Omdat de retailsector de komende jaren waarschijnlijk niet minder operations-driven en concurrerend zal worden, zal de kostenafweging met betrekking tot ICT-onderhoud en testen altijd scherp blijven. Je moet als tester binnen een retail-omgeving dus laten zien dat je weet waar je het over hebt om je meerwaarde en noodzaak goed te kunnen aantonen. Het helpt daarbij als je je informatie zelf “haalt” bij mensen uit de business. Daarin moet je pro-actief in optreden – en vooral goed kijken naar je klant. Die houding van “goed kijken” wordt gewaardeerd, niet alleen bij de opdrachtgever, maar ook door Immune-IT zelf.

Testen in de retail:

Time to market (letterlijk: marktintroductietijd): de tijd die het kost om een product (concept, actie, systeem) zo snel mogelijk naar productie krijgen.

Het belang dat binnen de retail wordt gehecht aan een korte time to market, zorgt ervoor dat zaken er soms doorheen gedrukt worden. Dit zal ook effect hebben op de manier van testen, aangezien alles sneller moet.

Voor de tester betekent dit dat een goede risico analyse belangrijk is, maar ook kennis van de processen op de werkvloer en een finke dosis social skills om de business te overtuigen dat wat je doet, goed genoeg is. Omdat zaken sneller en vaker naar productie gaan, voorzie ik dat er steeds meer Agile gewerkt gaat worden in de retail. De Agile werkwijze past goed bij kortere cycli.

Testen zal pragmatischer worden, alleen dat wat noodzakelijk is, wordt getest. Dit betekent dat, met name in de eerste weken van live-gang, een verhoogde dijkbewaking belangrijk is, om eventuele productieverstoringen te verhelpen.